Türkiye Girişimcilik Zirvesi

hosted by Para Dergisi

Borsa İstanbul

Start: 22 Nov 2017

End: 22 Nov 2017

 • Order tickets

  The event is over. It is not possible to purchase tickets anymore.This event used XING Events for online ticketing. Start to organise your own events in an effective and professional way.
  Test it now

 • TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK ZİRVESİ VE BÜYÜK ÖDÜL TÖRENİ

  Daha fazla istihdam ve ekonomik kalkınma için:  Girişimcilik ve İnovasyon

  22 Kasım 2017, Borsa İstanbul

  OECD raporlarına göre dünya ekonomisinin % 95’i Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler (KOBİ) tarafından yürütülmektedir. Söz konusu şirketler ise yeni istihdam yaratma becerisine sahip ve inovasyon gerçekleştirebilen girişimciler tarafından kurulmakta ve büyütülmektedir.

  Para Dergisi olarak yaptığımız tespitler de göstermektedir ki, ülkemiz ekonomisinin gelişmesi ve daha fazla istihdamın sağlanması yolunda girişimcilerimiz çok önemli rol oynamaktadırlar. Bundan dolayı, hem girişimcilerimizin inovasyon yapabilme becerilerini geliştirebilmek, hem kadın girişimciliğinin ön plana çıkmasına katkı sağlayabilmek, hem genç girişimciliğinin özendirilmesine ön ayak olabilmek, hem de girişimcilerimizin finansmana ulaşımlarını kolaylaştırabilmek adına, Borsa İstanbul’da 22 Kasım 2017 tarihinde Türkiye Girişimcilik Zirvesi’ni düzenlemekteyiz.

  İki ana bölümden oluşacak olan bu zirve, gündüz oturumlarında ulusal ve uluslararası uzmanlarla girişimcilerimizi buluşturacak olan panel oturumları, ana konuşmalar ve kısa çalıştaylardan oluşacaktır.

  Kapanış oturumunda ise Türkiye Girişimcilik Ödülleri takdim edilecektir. Böylelikle, hem ülke istihdamına katkı sağlayan girişimciler ödüllendirilmiş olacak hem de rol model olarak kamuoyunun takdirine sunulacaklardır.

  Zirve, borsaların, ticaret ve sanayi odalarının, teknoparkların, KOBİ geliştirme ajanslarının, inovasyon parklarının, inkubasyon merkezlerinin, bankaların, kitlesel fonlama platformlarının, kurumsal yatırım fonlarının, servet yönetim şirketlerinin, aile ofislerinin, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin, bilim ve sanayi geliştirme bakanlıklarının, girişim sermayesi fonlarının ve girişimcilikle ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarından yerli ve yabancı katılımcıları hedeflemektedir.

   

Share

Or share this link:

Export

Information

 • Directions

  Event venue address

  Borsa İstanbul İstanbul 34467 İSTANBUL Turkey
  Wheelchair friendly Unknown
powered by XING Events

Event organiser: Para Dergisi
More participants thanks to online event management solutions from XING Events.

Imprint