• NIEUWE VCA - Sessie 26/03 BRUSSEL NL 14.30-17.00 - Inschrijvingen

  The event is over. It is not possible to purchase tickets anymore.This event used XING Events for online ticketing. Start to organise your own events in an effective and professional way.
  Test it now

 • Programma

  De vzw Contractor Safety Management en zijn leden sectorfederaties en instellingen voor veiligheid en gezondheid op het werk hebben het genoegen u uit te nodigen op deze infosessie over de nieuwe VCA 2017/06 die op 2 april 2018 van kracht wordt. Inschrijven is gratis!

  - Inleiding (achtergrond en toekomst)
  - De nieuwe VCA in detail

  • Procedure
  • Certificatienorm VCA*, VCA**, VCA-P
  • VCA-criteria (vragen)
  • Overgangsregeling

  - Nieuw VCA logo: voorwaarden en gebruik
  - Kwaliteitsbewaking
  - Nieuwe VCA examens 
  - Vraag en antwoord

 • Veiligheid bij (onder)aanneming - Nieuwe VCA is een feit!

  De Nederlandse en Belgische VCA-beheersorganisaties stellen met trots een nieuwe versie van de VCA (Veiligheids-, gezondheids- en milieu- Checklist Aannemers) voor. Nadat de nationale accreditatie-instanties het licht op groen hebben gezet is de nieuwe VCA-versie 2017/6.0 nu een feit. VCA 2017/6.0 stelt veiligheid nog meer centraal, bevat verbeteringen op het gebied van de werkplek en veilig gedrag en zorgt voor meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. Ook is er nu één schema voor Nederland en België, zonder eigen accenten.

  VCA 2017/6.0 vervangt de vorige versie 5.1. uit 2008. Hij wordt van kracht vanaf 2 april en er geldt een overgangsregeling. Die houdt in dat bedrijven bij hun eerstvolgende (her)certificeringsmoment op VCA 2017/6.0 overgaan.

  Op hoofdlijnen kent VCA 2017/6.0 vijf grote verbeteringen:

  1. Terug naar de basis. Veiligheid komt nog meer centraal te staan.

  2. Werkplek: meer aandacht voor de praktijk.

  3. Gedrag: ruimte voor maatwerk. Wat bij de een werkt als het gaat om het stimuleren van veilig gedrag, hoeft bij de ander (nog) niet op die manier te werken. Het observatieprogramma uit de vorige VCA-versie is vervangen door een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag.

  4. Meer duidelijkheid en betrouwbaarheid voor de keten. De positie van zelfstandigen binnen de VCA is verduidelijkt. Ook moeten aannemers hun onderaannemers op meer veiligheidsonderdelen gaan toetsen.

  5. VCA en andere landen: meer gelijkwaardigheid en betere toepasbaarheid. Met de komst van VCA 2017/6.0 is er één schema voor Nederland en België. Deze landen leggen geen eigen accenten meer. Ook andere landen kunnen er gemakkelijker gebruik van maken via een duidelijke ondergrens van wat zij precies moeten regelen.

  Meer informatie: www.besacc-vca.be

Share

Or share this link:

Export

Information

 • Directions

  Event venue address

  VBO - Brussel Ravensteinstraat 4 1000 Brussel Belgium
  Wheelchair friendly Unknown
 • More events

powered by XING Events

Event organiser: CSM
More participants thanks to online event management solutions from XING Events.

Imprint

We're using cookies and other technologies to analyse how customers use our platform. You can read more about tracking and check your settings in our Privacy Policy.